eztv.wf | eztvstatus.org
Search title:  
TV Packs only
 

The Kitchen (2012) - TV Show

IMDb Rating: 8.50/10 (avg out of 5478 votes)
The Kitchen Airs: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday
The Kitchen Status: Airing

THE KITCHEN - General Information


Series Premiere: October 22, 2012
Classification: Scripted
Genre: Adventure | Comedy | Drama
Network: СТС
Airs: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday at 08:00 pm
Runtime: 25 Minutes

THE KITCHEN - Season 1 -- 20 Episodes


1x1 -- Oct 22, 2012 -- Episode 1
1x2 -- Oct 23, 2012 -- Episode 2
1x3 -- Oct 24, 2012 -- Episode 3
1x4 -- Oct 25, 2012 -- Episode 4
1x5 -- Oct 29, 2012 -- Episode 5
1x6 -- Oct 30, 2012 -- Episode 6
1x7 -- Oct 31, 2012 -- Episode 7
1x8 -- Nov 01, 2012 -- Episode 8
1x9 -- Nov 06, 2012 -- Episode 9
1x10 -- Nov 07, 2012 -- Episode 10
1x11 -- Nov 08, 2012 -- Episode 11
1x12 -- Nov 12, 2012 -- Episode 12
1x13 -- Nov 13, 2012 -- Episode 13
1x14 -- Nov 14, 2012 -- Episode 14
1x15 -- Nov 15, 2012 -- Episode 15
1x16 -- Nov 19, 2012 -- Episode 16
1x17 -- Nov 20, 2012 -- Episode 17
1x18 -- Nov 21, 2012 -- Episode 18
1x19 -- Nov 22, 2012 -- Episode 19
1x20 -- Nov 22, 2012 -- Episode 20

THE KITCHEN - Season 2 -- 20 Episodes


2x1 -- Mar 25, 2013 -- Episode 1
2x2 -- Mar 26, 2013 -- Episode 2
2x3 -- Mar 27, 2013 -- Episode 3
2x4 -- Mar 28, 2013 -- Episode 4
2x5 -- Apr 01, 2013 -- Episode 5
2x6 -- Apr 02, 2013 -- Episode 6
2x7 -- Apr 03, 2013 -- Episode 7
2x8 -- Apr 04, 2013 -- Episode 8
2x9 -- Apr 08, 2013 -- Episode 9
2x10 -- Apr 09, 2013 -- Episode 10
2x11 -- Apr 10, 2013 -- Episode 11
2x12 -- Apr 11, 2013 -- Episode 12
2x13 -- Apr 15, 2013 -- Episode 13
2x14 -- Apr 16, 2013 -- Episode 14
2x15 -- Apr 17, 2013 -- Episode 15
2x16 -- Apr 18, 2013 -- Episode 16
2x17 -- Apr 22, 2013 -- Episode 17
2x18 -- Apr 23, 2013 -- Episode 18
2x19 -- Apr 24, 2013 -- Episode 19
2x20 -- Apr 25, 2013 -- Episode 20

THE KITCHEN - Season 3 -- 20 Episodes


3x1 -- Mar 03, 2014 -- Episode 1
3x2 -- Mar 03, 2014 -- Episode 2
3x3 -- Mar 04, 2014 -- Episode 3
3x4 -- Mar 05, 2014 -- Episode 4
3x5 -- Mar 06, 2014 -- Episode 5
3x6 -- Mar 11, 2014 -- Episode 6
3x7 -- Mar 12, 2014 -- Episode 7
3x8 -- Mar 13, 2014 -- Episode 8
3x9 -- Mar 17, 2014 -- Episode 9
3x10 -- Mar 18, 2014 -- Episode 10
3x11 -- Mar 19, 2014 -- Episode 11
3x12 -- Mar 24, 2014 -- Episode 12
3x13 -- Mar 20, 2014 -- Episode 13
3x14 -- Mar 25, 2014 -- Episode 14
3x15 -- Mar 26, 2014 -- Episode 15
3x16 -- Mar 27, 2014 -- Episode 16
3x17 -- Mar 31, 2014 -- Episode 17
3x18 -- Apr 01, 2014 -- Episode 18
3x19 -- Apr 02, 2014 -- Episode 19
3x20 -- Apr 03, 2014 -- Episode 20

THE KITCHEN - Season 4 -- 20 Episodes


4x1 -- Oct 13, 2014 -- Episode 01
4x2 -- Oct 13, 2014 -- Episode 02
4x3 -- Oct 14, 2014 -- Episode 03
4x4 -- Oct 15, 2014 -- Episode 04
4x5 -- Oct 16, 2014 -- Episode 05
4x6 -- Oct 20, 2014 -- Episode 06
4x7 -- Oct 21, 2014 -- Episode 07
4x8 -- Oct 22, 2014 -- Episode 08
4x9 -- Oct 23, 2014 -- Episode 09
4x10 -- Oct 27, 2014 -- Episode 10
4x11 -- Oct 28, 2014 -- Episode 11
4x12 -- Oct 29, 2014 -- Episode 12
4x13 -- Oct 30, 2014 -- Episode 13
4x14 -- Nov 10, 2014 -- Episode 14
4x15 -- Nov 11, 2014 -- Episode 15
4x16 -- Nov 12, 2014 -- Episode 16
4x17 -- Nov 13, 2014 -- Episode 17
4x18 -- Nov 17, 2014 -- Episode 18
4x19 -- Nov 18, 2014 -- Episode 19
4x20 -- Nov 19, 2014 -- Episode 20

THE KITCHEN - Season 5 -- 20 Episodes


5x1 -- Sep 07, 2015 -- Episode 01
5x2 -- Sep 07, 2015 -- Episode 02
5x3 -- Sep 08, 2015 -- Episode 03
5x4 -- Sep 09, 2015 -- Episode 04
5x5 -- Sep 10, 2015 -- Episode 05
5x6 -- Sep 14, 2015 -- Episode 06
5x7 -- Sep 15, 2015 -- Episode 07
5x8 -- Sep 16, 2015 -- Episode 08
5x9 -- Sep 17, 2015 -- Episode 09
5x10 -- Sep 21, 2015 -- Episode 10
5x11 -- Sep 22, 2015 -- Episode 11
5x12 -- Sep 23, 2015 -- Episode 12
5x13 -- Sep 24, 2015 -- Episode 13
5x14 -- Sep 28, 2015 -- Episode 14
5x15 -- Sep 29, 2015 -- Episode 15
5x16 -- Sep 30, 2015 -- Episode 16
5x17 -- Oct 01, 2015 -- Episode 17
5x18 -- Oct 05, 2015 -- Episode 18
5x19 -- Oct 06, 2015 -- Episode 19
5x20 -- Oct 07, 2015 -- Episode 20

THE KITCHEN - Season 6 -- 20 Episodes


6x1 -- Feb 29, 2016 -- Episode 1
6x2 -- Feb 29, 2016 -- Episode 2
6x3 -- Mar 01, 2016 -- Episode 3
6x4 -- Mar 02, 2016 -- Episode 4
6x5 -- Mar 03, 2016 -- Episode 5
6x6 -- Mar 09, 2016 -- Episode 6
6x7 -- Mar 09, 2016 -- Episode 7
6x8 -- Mar 10, 2016 -- Episode 8
6x9 -- Mar 14, 2016 -- Episode 9
6x10 -- Mar 15, 2016 -- Episode 10
6x11 -- Mar 16, 2016 -- Episode 11
6x12 -- Mar 17, 2016 -- Episode 12
6x13 -- Mar 21, 2016 -- Episode 13
6x14 -- Mar 22, 2016 -- Episode 14
6x15 -- Mar 23, 2016 -- Episode 15
6x16 -- Mar 24, 2016 -- Episode 16
6x17 -- Mar 28, 2016 -- Episode 17
6x18 -- Mar 29, 2016 -- Episode 18
6x19 -- Mar 30, 2016 -- Episode 19
6x20 -- Mar 31, 2016 -- Episode 20

THE KITCHEN - Season 34 -- 9 Episodes


34x7 -- TBA
34x8 -- TBA
34x9 -- TBA
34x10 -- TBA
34x12 -- TBA
34x13 -- TBA
34x14 -- TBA
34x15 -- TBA
34x16 -- TBA

THE KITCHEN - Season 35 -- 4 Episodes


35x2 -- TBA
35x4 -- TBA
35x5 -- TBA
35x6 -- TBA

THE KITCHEN - Season 36 -- 1 Episodes


36x13 -- TBA

THE KITCHEN - Season 37 -- 1 Episodes


37x3 -- TBA

Additional THE KITCHEN Information


The Kitchen on IMDb
The Kitchen on TVmaze

Date of last review or update: October 18, 2023

The Kitchen Cast


   
Konstantin Lavysh
..... as Olaf Gustaffson 1 episode, 2016
   
Stass Klassen
......... as Patrique Maluda 1 episode, 2016
   
Mikhail Safronov
...... as Igor 4 episodes, 2012-2013
   
Yelena Muravyova
...... as Medsestra unknown episodes
   
Aleksey Kolgan
........ as Restaurant Owner 1 episode, 2012
   
Aleksandr Semchev
..... as Nikolai Skvortsov 1 episode, 2015
   
Maksim Emelyanov
...... as Syn Eleny Sokolovy
   
Natalya Zemtsova
...... as Natalia 20 episodes, 2013
   
Aleksey Dmitriev
...... as Okhrannik 1 episode, 2013
   
Dmitriy Nazarov
....... as Viktor Barinov 120 episodes, 2012-2016
   
Dmitriy Nagiev
........ as Dmitriy Nagiev 117 episodes, 2012-2016
   
Mark Bogatyryov
....... as Maksim Lavrov 100 episodes, 2012-2015
   
Elena Podkaminskaya
... as Viktoriya Goncharova 100 episodes, 2012-2015
   
Rina Gri
.............. as Sveta 20 episodes, 2015
   
Yuliya Dzutseva
....... as 20 episodes, 2014
   
Yana Koshkina
......... as 20 episodes, 2014
   
Igor Vernik
........... as German 20 episodes, 2014
   
Alina Lanina
.......... as Dasha 20 episodes, 2015
   
Elena Chernyavskaya
... as Angelina 16 episodes, 2012
   
Evgeniy Faraponov
..... as 15 episodes, 2012
   
Sergey Lavygin
........ as Senya Chuganin 7 episodes, 2012-2015
   
Sergey Epishev
........ as Lev Solovyov 7 episodes, 2012-2015
   
Mikhail Tarabukin
..... as Fedya Yurchenko 7 episodes, 2012-2015
   
Nikita Tarasov
........ as Louis Benois 7 episodes, 2012-2015
   
Zhanyl Asanbekova
..... as Aynura 7 episodes, 2012-2015
   
Viktor Khorinyak
...... as Kostya Anisimov 6 episodes, 2012-2015
   
Olga Kuzmina
.......... as Nastya Fomina 6 episodes, 2012-2015
   
Ekaterina Kuznetsova
.. as Sasha 5 episodes, 2012
   
Andrey Da!
............ as 'Claude Monet' Restaurant Visitor 5 episodes, 2012-2014
   
Marina Mogilevskaya
... as Yelena Sokolova 4 episodes, 2012-2015
   
Vladimir Chuprikov
.... as Chief physician of the hospital 2 episodes, 2015
   
Mikhail Bashkatov
..... as Denis Krylov 1 episode, 2015
   
Valeriya Fedorovich
... as Katya Semyonova 1 episode, 2015
   
Aleksandr Karpilovskiy
as Polygraphologist 1 episode, 2012
   
Grigoriy Siyatvinda
... as Mikhail Dzhekovich 1 episode, 2015
   
Elberd Agayev
......... as Timur 1 episode, 2015
   
Elena Ksenofontova
.... as Eleonora 1 episode, 2015
   
Pavel Rassomakhin
..... as Pavel 1 episode, 2015
   
Danila Rassomakhin
.... as Yarik 1 episode, 2015
   
Timur Eremeev
......... as Yegor 1 episode, 2015
   
Mariya Gorban
......... as Kristina Nagieva 1 episode, 2014
   
Artur Ivanov
.......... as Vadim 1 episode, 2012
   
Veronika Patmalniks
... as Elvira Gumarovna 1 episode, 2012
   
Darya Sagalova
........ as Tanya 1 episode, 2014
   
Marusya Klimova
....... as Guest at Dog's Birthday Party 1 episode, 2014
   
Dmitriy Svergunov
..... as 1 episode, 2014
   
Igor Korovin
.......... as Lift operator 1 episode, 2014
   
Dmitriy Ivanov
........ as Michael Startsev 1 episode, 2014
   
Jérémy Charvet
...... as Jeune français 1 episode, 2014
   
Anastasiya Chepelyuk
.. as Ylia,ofitsiantka 1 episode, 2016
   
Gladston Makhib
....... as 1 episode, 2016
   
Eduard Ryabinin
....... as Vladimir 1 episode, 2016
   
Sergey Burunov
........ as Pyotr Ivanovskiy
   
Yuliya Takshina
....... as Tatyana
   
Sergey Romanovich
..... as Aleks
   
Andrey Burkovskiy
..... as Ilya, ofitsiant
   
Irina Temicheva
....... as Eva, ofitsiantka
   
Lyudmila Maksakova
.... as Vera Solovyova
   
Irina Brazgovka
....... as Dzhoel Kopash
   
Anatoliy Goryachev
.... as Proveryayushchiy iz SES
   
Yana Lipnitskaya
...... as Yana Lipnitskaya
   
Eldar Chechenov
....... as Posudomoyshchik
   
Roman Indyk
........... as Rabotnik tipografii
   
Olga Novosad
.......... as Redaktor
   
Yekaterina Komyakova
.. as (2012) unknown episodes
   
Sergey Belyaev
........ as Restorannyy kritik
   
Konstantin Chepurin
... as Rodion Sergeevich
   
Vyacheslav Malafeev
... as Vyacheslav Malafeev
   
Igor Mihatskiy
........ as (2012) unknown episodes
   
Nadezhda Azorkina
..... as (2012) unknown episodes
   
Roman Senkov
.......... as (2012) unknown episodes
   
Evgeniy Shirikov
...... as Artyom Olegovich unknown episodes
   
Zaurbek Baytsaev
...... as Soslan unknown episodes
   
Aleksander Myakushko
.. as Vrach unknown episodes
   
Evgeniy Faraponov
..... as 15 episodes, 2012
   
Natalya Iglina
........ as Clapper loader 1 episode, 2016
   
Anna Astashkina
....... as Market Seller 1 episode, 2012
   
Sergey Vasilyev
....... as Inspector from SES 1 episode, 2012
   
Aleksandr Andrievich
.. as Market Seller 1 episode, 2012
   
Anastasiya Evgrafova
.. as Waitress 1 episode, 2012
   
Nazar As-Samarray
..... as Cook 1 episode, 2012
   
Nadezhda Podyapolskaya
as Dog's Owner 1 episode, 2012
   
Alisa Panchenko
....... as Alisa 1 episode, 2012
   
Ruslan Khabiyev
....... as Bank President 1 episode, 2012
   
Viktor Butusov
........ as Waiter 1 episode, 2012
   
Sergei Churbakov
...... as Pawn Shop Worker 1 episode, 2012
Download Links:

The Kitchen Torrent Download

Info Episode Name Dload Size Released Seeds
  The Kitchen S37E03 1080p HEVC x265-MeGusta [eztv]
1.02 GB 2 weeks 3
  The Kitchen S37E03 1080p WEB h264-FREQUENCY [eztv] 2.89 GB 3 weeks 2
  The Kitchen S36E13 1080p HEVC x265-MeGusta [eztv] 1.04 GB 1 mo -
  The Kitchen S35E06 XviD-AFG [eztv] 1.34 GB 7 mo -
  The Kitchen S35E06 1080p HEVC x265-MeGusta [eztv] 1.01 GB 7 mo -
  The Kitchen S35E06 1080p WEB h264-FREQUENCY [eztv] 2.88 GB 7 mo -
  The Kitchen S35E05 XviD-AFG [eztv] 1.26 GB 7 mo -
  The Kitchen S35E05 1080p HEVC x265-MeGusta [eztv] 1014 MB 7 mo -
  The Kitchen S35E05 1080p WEB h264-DUHSCOVERY [eztv] 2.87 GB 7 mo 2
  The Kitchen S35E04 XviD-AFG [eztv] 1.23 GB 7 mo -
  The Kitchen S35E02 1080p HEVC x265-MeGusta [eztv] 1.20 GB 7 mo -
  The Kitchen S35E02 XviD-AFG [eztv] 1.44 GB 8 mo -
  The Kitchen S34E16 XviD-AFG [eztv] 1.26 GB 8 mo 1
  The Kitchen S34E16 1080p WEB h264-CBFM [eztv] 2.88 GB 8 mo -
  The Kitchen S34E15 XviD-AFG [eztv] 1.35 GB 9 mo -
  The Kitchen S34E14 XviD-AFG [eztv] 1.38 GB 9 mo -
  The Kitchen S34E13 XviD-AFG [eztv] 1.08 GB 10 mo -
  The Kitchen S34E13 1080p WEB h264-CBFM [eztv] 2.89 GB 10 mo -
  The Kitchen S34E12 XviD-AFG [eztv] 1.21 GB 10 mo -
  The Kitchen S34E12 1080p WEB h264-CBFM [eztv] 2.92 GB 10 mo -
  The Kitchen S34E10 XviD-AFG [eztv] 1.12 GB 10 mo -
  The Kitchen S34E09 XviD-AFG [eztv] 1.09 GB 10 mo -
  The Kitchen S34E10 1080p WEB h264-CBFM [eztv] 2.89 GB 10 mo -
  The Kitchen S34E09 1080p WEB h264-CBFM [eztv] 2.89 GB 10 mo -
  The Kitchen S34E08 XviD-AFG [eztv] 1.15 GB 11 mo -
  The Kitchen S34E08 1080p WEB h264-CBFM [eztv] 2.89 GB 11 mo -
ssl  EZTV RSS EZTV Status | EZTV API | DMCA: [email protected]